Conan, O Rapaz do Futuro
C R É D I T O S
Esta é mais uma série dos estúdios de onde sairam clássicos como a "Heidi" e a "Ana dos Cabelos Ruívos". O número de pessoas envolvidas neste projecto quase ultrapassa a centena . . .

Realização, Design de Personagens, Design Mecânico, Design de Cena, História: Hayao Miyazaki
Realização (eps. 9 e 10), História (eps. 7,9,10,13,20): Isao Takahta (Realizador da "Heidi", "Marco" e "Ana dos Cabelos Ruívos")

Produção: Nippon Animation e NHK
Ínicio da produção: 4/4/1978 Fim da produção: 31/10/1978
Produtor Executivo: Kouichi Motohashi
Director da Produção: Mitsuru Takakuwa
Planeamento: Shoji Sato
Realizadores: Hayao Miyazaki, Isao Takahata, Keiji Hayakawa
Argumento: Kensyou Nakano, Souji Yoshikawa
Música: Shinichiro Ikebe
Letras: Teru Kataoka
Intrepretação: Naozumi Kamata, Yuuko Yamaji
Design de Personagens: Hayao Miiyazaki, Yasuo Otsuka
Direcção Artística: Nizou Yamamoto
Direcção de Fotografia: Katsuji Misawa
Direcção de Som: Shigeharu Shiba
Controlo: Hidemi Maeda
Controlo e Design de Cores: Michiyo Yasuda
Cenários: Attelier Rooku, Masahei Kawamoto, Taisaburo Abe, Jyunji Kasahara, Masamichi Takano
Edição: Takeshi Seyama, Masuo Warita, Hidetoshi Kamitoono
Fotografia: Tokyo Animation Film (Tatsumasa Shimizu, Hitoshi Kaneko, Nobuo Koyama)
Efeitos Sonoros: Ishida Sound (Hidenori Ishida)
Edição Sonora: Beam Studio
Produção da gravação: Omunibus Promotion
Estúdio de Gravação: Cinebeam Studio
Impressão: Toyo Genzosho
Co-Realização (?): Keiji Hayakawa
Cor: Yoshiko Takasago, Mari Nakamura, Sayoko Kanasaka, Makio Ikegame, Sakae Hamashita, Kaoruko Shindo, Chieko Machida, Studio Killey, Norichika Iwakiri, Jyunko Abe, Setsuko Kobayashi, Fujino Yonei, Toshio Taguchi, Youichi Kunii, Yoshinaga Tajima, Masako Yamaguchi, Tokiyo Suzuki, Sotomi Enma, Naoko Izuguchi, Etsuko Kobayashi
Assistentes de produção: Nobuaki Hosoda, Kazuhiko, Hoshiide, Kouji Takeuchi, Shyuuji Uchiyama, Yoshimasa Kanda, Kiyofumi Terui
Assistentes de Realização: Takayoashi Suzuki, Ken’ichi Baba
História: Hayao Miyazaki, Isao Takahata, Yoshiyuki Tomino, Keiji Hayakawa, Seiji Okuda, Takayoshi Suzuki
Animação: Yoshitumi Kondo, Yosjiaki Kawajiri, Tsunehiro Okasako, Hideo Kawauchi, Masako Shinohara, Nobumasa Shinkawa, Toshiharu Okada, Nobuo Tomisawa, Hidenori Oshima, Oh Production (Kouichi Murata, Shyunji Saita, Joji Manabe, Shojuro Yamauchi, Kazuhide Tomonaga)
Animação em alguns episódios: Masaru Sato, Takamitsu Yukawa, e outros
Produtores: Jyunzou Nakajima
Plano e Produção da Animação: Nippon Animation

Vozes
Conan - Noriko Ohara; Lana - Mieko Shinozawa; Jimsy - Kazuyo Aoki; Avô/Patch/Dr. Lao - Masato Yamauchi; Monsley - Rihoko Yoshida; Dyce - Ichiro Nagai; Lepka - Iemasa Kayumi; Dongoros - Takumi Kamiyama; Terit - Rokurou Naya; Douke - Noriaki Wakamoto; Gucchi - Hiroshi Masuoka; Luke - Hideyuki Tanaka; Ohro - Hiroya Ishimaru; Tera - Noriko Tsukase; Gal - Kouhei Miyauchi; Cheeto - Yoshito Yasuhara; Narrador - Masayuki Ibu; Outros: Masashi Amamori, Tetsuo Mizushima, Yoku Shioya, Masaru Ikeda, Kyounosuke Kami, Hidetoshi Nakamura, Masako Saito, Ai Sakuma, Kiyoko Shibata, Youko Asagami, Harumi Murakami, etc.

Vozes (na versão portuguesa) - pela Graficine
Conan - Tiago Caetano
Avô, Dye, Kzoo - Fernando Ferreira
Lana, Monsley - Regina Paula
Jimmy, Dongoros, Guccy - Pedro BorgesTiago Dias


Todas as séries e nomes aqui referidos e respectivos meios audiovisuais, são copyright dos respectivos criadores e detentores.
Copyright © 1998 & 1999, Tiago Dias, Todos os Direitos Reservados